Regio Slanensis 2014

Na březen jsme ve spolupráci se slánským Gymnáziem Václava Beneše Třebízského, Městem Slaným a společností Patria připravili druhý ročník úspěšného přednáškového cyklu Regio Slanensis. Humanitně-vzdělávací pásmo je zaměřeno převážně na studenty gymnázia, ale přednášky v aule gymnázia jsou zdarma otevřené i pro veřejnost!

Regio Slanensis 2014
Pondělí 3. březnačtvrtek 20. března 2014 Aula gymnázia a budova muzea 274 01 Slaný, CZ

Na projektu dále spolupracují Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Oblastní muzeum v Lounech, Muzeum hl. m. Prahy, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav hudební vědy FF UK.

Pásmo přednášek je zaměřeno na historii, archeologii, významné osobnosti, numismatiku, ochranu přírody, 3D modely města a další Slanensia.

Týden I

Cyklus zahájí v pondělí 3. března v 10.50 Mgr. Miroslav Černý: Džbán-přírodní park a jeho významy, ve středu 5. března v 9.45 následuje přednáška Doc. RNDr. Lubomíra Pospíšila a PhDr. Jiřího Lukase: Slánský mincovní poklad z 16. století, ve čtvrtek 6. března v 9.45 pohovoří Mgr. Jiří Unger o Opevnění Slaného. První týden přednášek uzavře v pátek 7. března v 10.50 PhDr. Martin Vostřel příspěvkem Spolkový život ve středočeském městě v 2. polovině 19. století.

Týden II

Druhý týden zahájí po jarních prázdninách v pondělí 17. března v 9.45 PhDr. Milan Bárta: Pokus o únos Prokopa Drtiny ze slánského letiště. V úterý 18. března v 10.50 následuje přednáška Mgr. Milana Hese, Ph.D: Slánská bohéma – kapitoly z kulturních dějin slánské mládeže na počátku 20. století, ve středu 19. března v 9.45 Martin Šturm a Mgr. Jan Čečrdle: Modely a obrazy města Slaného, v pátek 21. března v 9.45 ukončí průběh Regio Slanensis Doc. PhDr. Daněk, PhD a Mgr. Jan Baťa, PhD. přednáškou Barokní a renesanční překvapení ve Slaném z oblasti hudební vědy.

Akce v muzeu

Dalšími akcemi připravenými Vlastivědným muzeem pro veřejnost jsou ve středu 19. března v 19 hod. koncert Kruhu přátel hudby v kapli Zasnoubení P. Marie v podání Doležalova kvarteta a vycházka pod názvem Slánské památky, na kterou se zájemci sejdou před muzeem 20. března v 1050.

Regio Slanensis 2014