Prezentace sborníku Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století

Bude představena nejnovější publikace věnovaná vojenství v našem regionu a významným událostem i osobnostem s ním spjatým, a to napříč 20. stoletím. Malá galerie muzea čtvrtek 21. října v 16 hodin.

Prezentace sborníku Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století
Čtvrtek 21. října 2010 @ 16.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Na podzim roku 2009 se ve slánském Městském centru Grand konala historická konference Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století. Téma armády a Slánska totiž nebylo vybráno náhodou. V našem regionu se narodila či žila řada mužů, jejichž osudy byly s brannou mocí spojeny. Například pilot Karl Hesse, ale i Rudolf Polanecký, narozený v Blahoticích u Slaného, kterému je věnován jeden ze samostatných příspěvků.

Další příspěvky popisují osudy brigádního generála Rudolfa Bulandra, rodáka z Kobylník a generála zdravotnictva MUDr. Antonína Kůrky, narozeného v Libovici a zemřelého ve Slaném. Druhým generálem zdravotní služby z našeho regionu je MUDr. Josef Smělý, narozený na Velké Bučině, kde žil i na sklonku svého života, jehož hrob se nachází ve Velvarech.

Z regionu pochází i podplukovník generálního štábu (plukovník generálního štábu in memoriam) Stanislav Suledr, narozený v Kamenném Mostě, plukovník (brigádní generál in memoriam) Josef Berounský, rodák ze Slaného, či major tankového vojska (generálmajor in memoriam) René Černý, narozený ve Kvíčku. Dalšími jsou letci – slánský rodák, četař z 311. perutě RAF Felix A. Heller, poručík z 311. perutě a neuměřický rodák Stanislav Zeinert, či štábní rotmistr a Flying Officer RAF Alois Mžourek z Hospozína.

Prezentace sborníku Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století

Dovolte mi však malou odbočku, kterou – na příkladu dvou důstojníků narozených ve Slaném – poněkud zrelativizuji význam svých předchozích slov o rodácích, neboť někteří v našem regionu pobyli opravdu jen krátkou dobu.

Josef Berounský se sice narodil v srpnu 1895 ve Slaném, ale strávil mládí v carském Rusku, kde se jeho rodina usadila. Tam také od roku 1906 studoval na gymnáziu, roku 1914 odmaturoval, vychodil čtyři semestry na Charkovské univerzitě a v srpnu 1916 vstoupil do československých legií.

Renát Černý (jméno na René si změnil až v březnu 1938) se narodil v červenci 1914 ve Kvíčku u Slaného v rodině českého železničáře, ale obecnou školu již navštěvoval v letech 1921–1925 ve Zbečně u Křivoklátu a v letech 1925–1926 pak v Ploskovicích u Litoměřic. Státní reálné gymnázium začal studoval v Liberci, ale po dalším stěhování rodiny studium dokončil až v Jičíně, kde v červnu 1934 maturoval. Po celý svůj život byl slánský rodák Černý domovsky příslušný do Terezína.

Mezi těmi, jejichž pouta s naším regionem jsou o poznání pevnější, je rotmistr Karel Svoboda, narozený 18. října 1912 ve Slaném. Zde vychodil 5 tříd obecné školy, 4 třídy měšťanky a dále absolvoval dvouletou obchodní školu. Ve Velké Británii byl v září 1941 přijat do výcviku pro zvláštní úkoly ve vlasti, zařazen do výsadkové skupiny Antropoid, ale pro zranění z této skupiny vyřazen. Následně byl 18. května 1943 zařazen ve funkci radiotelegrafisty do operační skupiny WOLFRAM, vysazené v noci ze 13. na 14. září 1944 v prostoru obce Nytrová v Beskydech.

S naším městem je spojen i plukovník generálního štábu Václav Podhora, narozený 3. června 1895 v Brandýsku, který navštěvoval 1906 – 1913 vyšší reálné gymnázium ve Slaném, kde maturoval a dokončil zde rovněž českou obchodní akademii.

Divizní generál Bedřich Neumann

Poslední významnou osobností je divizní generál Bedřich Neumann, narozený 3. dubna 1891 v Třebichovicích, který v letech 1902 – 1910 absolvoval vyšší gymnázium ve Slaném. Důstojník od roku 1917, velitel jedné z divizí prvorepublikové armády, za protektorátu zástupce velitele vojenské odbojové organizace Obrana národa. V zahraniční armádě zastával řadu významných funkcí, včetně náčelníka štábu Čs. vojenské správy ve Francii (1940), náčelníka Štábu pro vybudování čs. branné moci v Londýně (1943 – 1944) a náčelníka štábu Hlavního velitelství v Londýně (1944 – 1945). Když se v dubnu 1945 chopila v Košicích moci nová československá vláda, jedním z jejích prvních aktů byl návrh, aby generálové Bedřich Neumann, Sergej Ingr a František Moravec byli zproštěni funkcí, který president Beneš schválil. Po únoru 1948 byl generál Neumann penzionován a v létě 1948 odešel za hranice – do Velké Británie. Zemřel 16. července 1964 v Londýně.

V poválečném vývoji je možné zmínit plukovníka dělostřelectva Richarda Zdráhalu (jeho životní a válečné osudy vyšly knižně roku 1990 pod názvem Válčil jsem v poušti, autorem byl František Fajtl), který byl v říjnu 1950 velitelem 5. mechanizované divize ve Slaném, či spisovatele Otu Pavla. Z nedávné historie je se Slaným spojen generál Heliodor Píka, protichemický prapor, který se účastnil roku 1991 války v Perském zálivu nebo 4. průzkumný prapor Armády České republiky.

Sborník z konference Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století bude veřejnosti slavnostně představen ve čtvrtek 21. říjne od 16.00 hodin v Malé galerii slánského muzea za osobní účasti některých autorů.

Během presentace nového sborníku bude možné zakoupit veškeré publikace z ediční řady „Historie Slánska ve XX. století“. Těmi jsou Sborník z historické konference „Slaný a Slánsko ve 20. století“ (112 stran), sborník příspěvků „Listopad 1989 ve vzpomínkách slánských pamětníků“, obsahující i zajímavý filmový a fotografický materiál na vloženém DVD (176 stran), Sborník „1939 – 1945 ve vzpomínkách slánských pamětníků“ (152 stran).

Všichni zájemci o historii armády, obou světových válek, Slaného i celého regionu jsou srdečně zváni.

Ing. Pavel Bartoníček, 1.místostarosta královského města Slaný

Fotogalerie

Rudolf Polanecký
Generálmajor (in memoriam) René Černý
Felix Arnošt Heller
Karel Svoboda
Stanislav Zeinert
Richard Zdráhala
Další fotogalerie