Husitské slavnosti — program muzea

V sobotu 17. května 2014 bude u příležitosti městských slavností návštěvníkům přístupná stálá expozice v hlavní budově slánského muzea, výstava Jan Hus roku 1415 a 600 let poté, výstava děl Violy Benešové i Velvarská brána.

Husitské slavnosti — program muzea
Sobota 17. května 2014 Budova muzea 274 01 Slaný, CZ

V podloubí muzea bude navíc k vidění výstava „Massopust a Diadochos – starobylé knihy ze sbírek slánského muzea“, která představí reprodukce dřevorytů ze dvou vzácných renesančních knih, které byly v nedávné době odborně zrestaurovány.

Autorem knihy Massopust (1580) je utrakvistický kněz Vavřinec Leander Rváčovský (1525–1590), jenž toto dílo napsal v době svého působení v děkanském kostele sv. Gotharda ve Slaném. Zábavná próza z 16. století zachycuje jedno z oblíbených období církevního roku – masopust. Zachovává pestrý obraz staročeských masopustních veselostí, kdy se u lidí v podroušeném stavu projevují různé záporné vlastnosti, a je doplněna o četné příklady a příběhy nechávající vhlédnout do života své doby. Kniha obsahuje původní dřevořezby, zachycující hlavní postavu Masopusta a jeho dvanáct synů zobrazujících špatné lidské vlastnosti (Soběhrd, Lakomec, Nádherný, Vožralec, Vsteklík, Pochlebník, Závistník, Klevetník, Všetýčka, Lenoch, Darmotlach a Lhář).

Slaný na Willenbergově vedutě v knize Diadochos
Slaný na Willenbergově vedutě v knize Diadochos

Rozsáhlá kniha Diadochos (1602) je dílem polského katolického šlechtice, spisovatele, historika, genealoga a heraldika Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle (asi 1543–1614). Dílo jako celek je významným pramenem nejen pro historii Čech, Moravy, Slezska, Polska a rakouských zemí, ale i pro genealogii panovnických a šlechtických rodů českého a polského království. Spis totiž zachycuje posloupnost českých panovníků, biskupů a arcibiskupů, historii českých aristokratických rodin i materiály k dějinám českých měst. Dále obsahuje stovky dřevořezů, portrétů, erbů a věrných vyobrazení měst, včetně nejstaršího vyobrazení města Slaný – díla proslulého rytce a kreslíře Jana Willenberga (1571–1613).