Dny evropského dědictví 2008

Přednášky, prohlídky, koncerty u příležitosti Dne památek, sobota 13. září 2008.

Dny evropského dědictví 2008
Sobota 13. září 2008 Velvarská brána a další místa 274 01 Slaný, CZ

9.00, Kaple Zasnoubení P. Marie
Zahájení Dne památek
Uvede RNDr. Ivo Rubík, starosta města Slaného

9.30 a 10.30, Kaple Zasnoubení P. Marie
Vystoupení pěveckého sboru CONSORTIUM CAMERALE SLANENSE,
pod vedením paní Aleny Šandové

10 hodin, Malá galerie muzea
Přednáška „Slánská piaristická knihovna“
Mgr. Jan Kašpar – pracovník Památníku národního písemnictví v Praze

10—16 hodin, Vlastivědném muzeum
Prohlídky expozic

9—14 hodin, Velvarská brána
Prohlídka Velvarská brány

12—14 hodin, Kaple Zasnoubení P. Marie
Prohlídka kaple Zasnoubení Panny Marie

Prohlídka pamětního sálu v bývalém Okresním domě č. 644,
který je dílem architekta Jana Vejrycha a stavitele Václava Havránka ze Slaného. Jedna z nejvýznamnějších památek ve městě, která reprezentuje jeho slávu na konci 19. století

Prohlídka sýpky v Palackého ulici
Prohlídka k historii památky a slánské novorenesance studie ing. arch. Michala Sborwitze – rekonstrukce sýpky v Palackého ulici na galerii a muzeum města