Den památek 2010

Pro letošní Den památek v sobotu 11. září 2010, který je součástí Dnů evropského dědictví (European Heritage Days – EHD), jsme ve Slaném připravili následující program. Jedná se vlastně o putovní sekvenci setkání s památkami ve Slaném a nedalekém okolí.

Den památek 2010
Sobota 11. září 2010 Slaný — různá místa 274 01 Slaný, CZ

EHD sobota 11. září

Odborný program – Za duší památek

9.30 Vlastivědné muzeum Slaný
Kniha knih ze sbírek slánského muzea
Kutnohorská bible (1489), Bible Melantrichova (1549), Bible Veleslavínova (1613), Svatováclavská bible (1715)
Komentář k výstavě PhDr. Vladimír Přibyl
Otevřeno do 12 hodin

10.00 Vlastivědné muzeum Slaný
Prehistorie Slánska v novém světle
Otevření obnovené stálé archeologické expozice
V 10.00 novou expozicí provede Mgr. Jan Čečrdle
Otevřeno do 15 hodin

11.00 Kostel sv. Šimona a Judy – Dolín
Samko Pták v podání členů divadelního souboru Slánské scény
Ve výtvarně působivém prostředí kostela ve stylu Katolické moderny zazní dramatizace četby povídky Julia Zeyera. Odjezd autobusu – ul. Nosačická, Slaný, zastávka MHD v 10.40 (u slánského hřbitova)

14.00 Vlastivědné muzeum Slaný
Uvedení publikace o františkánském klášteře v Hájku – Jako jabloň mezi lesními stromy,
kterou vydala slánská společnost pro ochranu kulturního dědictví PATRIA

14.15 Vlastivědné muzeum Slaný
Souvislý svazek rukou a duší
aneb Květina vzpomínek slánského rodáka a českého historika Rudolfa Urbánka
Komentovaná prohlídka výstavy – PhDr. Miloš Sládek, Mgr. Jan Čečrdle

15.30 Modlitebna evangelické církve metodistické ve Slaném, Vepřkova čp. 1087
Metodisté včera a dnes
Architektura metodistické církve ve Slaném a Velvarech – výstava původních plánů. Z historie působení metodistické církve. Program u příležitosti 90. výročí příchodu metodistů do Čech připravuje Mgr. Jana Daněčková, kazatelka slánské farnosti evangelické metodistické církve

Den památek 2010

V sobotu 11. 9. budou ve Slaném otevřeny i další památky • Klášterní kostel Nejsvětější Trojice 9–12 hod. • kostel sv. Gotharda 10–12 hod. • Černá bašta 9–13 hod. • Velvarská brána 9–16 hod. • Další informace odbor kultury MěÚ Slaný – tel. 312 511 270; pribyl@meuslany.cz

Fotogalerie

Kostel sv. Šimona a Judy – Dolín
Den památek 2010
Další fotogalerie