Den památek 2009

Sobota 12. září 9.00—15.00 hodin. V tento den budou zpřístupněny všechny muzejní objekty ve Vlastivědném muzeu Slaný, včetně Velvarské brány, i všechny objekty v Národopisném muzeu v Třebízi.

Den památek 2009
Sobota 12. září 2009 Muzeum Slaný a Třebíz 273 75 Třebíz, CZ
Velvarská brána