Čestmír Suška ve městě, Muzejní barokní noc a další zásadní akce

31. května, 14. a 30. června, muzeum a Masarykovo náměstí ve Slaném.

Čestmír Suška ve městě, Muzejní barokní noc a další zásadní akce
Středa 31. květnapátek 30. června 2017 Budova muzea a další místa 274 01 Slaný, CZ

Čestmír Suška ve městě a Muzejní noc

Tři letošní stěžejní budou zasazeny do období mezi 31. květnem a 30. červnem. Nejprve Vás zveme na Muzejní barokní noc (31. 5. od 17 hodin), kde je připraven celovečerní program – stylová hudba v kapli, promítání v kině, barokní ohňostroj, občerstvení a další (viz plakát).

Hlavní bodem programu bude v 18 hodin v atriovém dvoře muzea zahájení výjimečné sochařské výstavy Čestmír Suška – Skulptury ve městě. Tento renomovaný tvůrce originálních rozměrných soch, kde kombinuje hrubý kovový materiál s dekorativní ornamentikou, ovšem představí svá díla nejen v v muzejním dvoře, ale přímo ve veřejném prostoru města Slaného. Instalace budou umístěny před gymnáziem, u kostela sv. Gotharda, ale většina bude až do konce října esteticky zhodnocovat prostor Masarykova náměstí, kam se spolu s autorem při muzejní noci podíváme.

Pála a Lepší Slaný

Dále se můžete těšit na nejzásadnější autorský výstavní počin letošního roku s názvem Továrník Pála a Lepší Slaný, kde bude v širším kontextu představena osobnost objevitele, továrníka a starosty Slaného Jaroslava Jana Pály (1882—1963), zakladatele slánské továrny Palaba, později Bateria. Pála svou invencí doslova předběhl dobu a do dějin města se významně zapsal nejen jako technický inovátor, ale též coby iniciátor akce Lepší Slaný, kdy dal zelenou řadě různých projektů směřujících ke zvelebení našeho města. Na výstavě spolupracujeme mj. s Národním technickým muzeem v Praze, Palabou, a.s., slánskými pamětníky, sběrateli a dalšími. Vernisáž proběhne ve středu 14. června od 17 hodin. Výstavu doprovodí obsáhlá publikace.

Živá hudba na náměstí

V pátek 30. června oslavíme začátek prázdnin živou hudbou přímo na Masarykově náměstí. Jak název Laura a její koncert pro muzeum napovídá, hlavní hvězdou koncertu bude známá česká kapela Laura a její tygři, kterou podpoří populární slánská Rastafidli Orkestra a Beta Big Band Slaný. Začínáme v 17 hodin, doprovodný program včetně občerstvení je samozřejmostí.

Na všechny akce je vstup volný.

Čestmír Suška ve městě, Muzejní barokní noc a další zásadní akce
Čestmír Suška ve městě, Muzejní barokní noc a další zásadní akce